سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه لرستان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

دانشجوی عزیز با شرکت در نظرسنجی غذاها در صفحه اینترنتی رزرو غذا، ما را در خدمات دهی بهتر یاری نمائید . اداره تغذیه دانشگاه لرستان

نحوه رزرو و افزایش اعتبار اینترنتی غذا   
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي سیستم اتوماسیون تغذیه