سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه لرستان
شما با موفقیت از محیط کاربری خود خارج شده اید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

دانشجوی عزیز با شرکت در نظرسنجی غذاها در صفحه اینترنتی رزرو غذا، ما را در خدمات دهی بهتر یاری نمائید . اداره تغذیه دانشگاه لرستان

نحوه رزرو و افزایش اعتبار اینترنتی غذا   
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي سیستم اتوماسیون تغذیه